ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំគឺនៅចាំដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលា

ទីតាំង
ផ្ទះលេខ​៦១EoZ ផ្លូវលេខ២៤០ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ +855 23 213 123 | 23 962 599

អុីម៉ែល info@epenh.com

Working Hours

Monday – Saturday

8:00 AM – 17:00 PM

Contact

13 + 1 =

E Penh Co., Ltd